0
0 تومان جمع کل:
ثبت سفارش


0
  0 تومان جمع کل:
  ثبت سفارش


  گروه محصولات

  
  # 23%

  حداکثر

  سوپ جو/الیت

  18,000 تومان
  13,770 تومان
  # 23%

  حداکثر

  سوپ قارچ/الیت

  18,000 تومان
  13,770 تومان
  # 23%

  حداکثر

  سوپ مرغ/الیت

  18,000 تومان
  13,770 تومان
  # 23%

  حداکثر

  سوپ سبزیجات/الیت

  18,000 تومان
  13,770 تومان
  # 23%

  حداکثر

  سوپ جو وقارچ/ الیت

  18,000 تومان
  13,770 تومان
  # 23%
  فاقد موجودی

  سوپ مرغ وورمیشل الیت

  18,000 تومان
  13,770 تومان
  # 25%
  فاقد موجودی

  رشته آش انسی

  48,000 تومان
  35,740 تومان
  # 9%
  فاقد موجودی

  رشته آش 400 گرم شاهدی اصفهان

  17,200 تومان
  15,540 تومان
  # 12%
  فاقد موجودی

  سوپ نودلز شین رامیون پاکتی

  92,300 تومان
  81,000 تومان