0
0 تومان جمع کل:
ثبت سفارش


0
  0 تومان جمع کل:
  ثبت سفارش


  گروه محصولات

  
  # 2%

  حداکثر

  ماکارونی 1/2 زر - 700 گرم

  27,000 تومان
  26,438 تومان
  # 12%

  حداکثر

  ماکارونی تک 700گرمی

  30,800 تومان
  27,044 تومان
  # 12%

  حداکثر

  ماکارونی پنه تک ماکارون 500 گرم

  32,800 تومان
  28,853 تومان
  # 25%

  حداکثر

  نودالیت سبزیجات

  15,000 تومان
  11,153 تومان
  # 12%

  حداکثر

  ماکارونی فرمی تک پیکولی

  34,100 تومان
  29,963 تومان
  # 3%

  حداکثر

  ماکارونی فرمی تک صدفی شلز

  29,900 تومان
  28,853 تومان
  # 25%

  حداکثر

  نودالیت گوشت

  15,000 تومان
  11,153 تومان
  # 12%

  حداکثر

  نودل لیوانی کاستا

  48,600 تومان
  42,660 تومان
  # 19%

  حداکثر

  ماکارونی آنکارا ساده

  60,000 تومان
  48,600 تومان