0
0 تومان جمع کل:
ثبت سفارش


0
  0 تومان جمع کل:
  ثبت سفارش


  گروه محصولات

  
  # 24%

  حداکثر

  نودالیت سبزیجات

  15,000 تومان
  11,360 تومان
  # 12%

  حداکثر

  ماکارونی تک 700گرمی

  31,500 تومان
  27,713 تومان
  # 17%

  حداکثر

  ماکارونی آنکارا ساده

  60,000 تومان
  49,500 تومان
  # 26%

  حداکثر

  رشته پلویی عقیلی

  32,000 تومان
  23,562 تومان
  # 12%

  حداکثر

  نودل پاکتی یام یام

  25,000 تومان
  22,000 تومان
  # 12%

  حداکثر

  رشته عربی

  27,500 تومان
  24,200 تومان
  # 12%

  حداکثر

  ماکارونی مانا - 700 گرم

  31,200 تومان
  27,432 تومان
  # 10%

  حداکثر

  ماکارونی آنکارا ضخیم

  55,000 تومان
  49,500 تومان
  # 0%
  فاقد موجودی

  ماکارونی 1/2 زر - 700 گرم

  27,000 تومان
  26,927 تومان
  # 24%
  فاقد موجودی

  نودالیت گوشت

  15,000 تومان
  11,360 تومان
  # 12%
  فاقد موجودی

  ماکارونی فرمی تک میکس

  34,700 تومان
  30,518 تومان
  # 12%
  فاقد موجودی

  ماکارونی فرمی تک پیکولی

  34,100 تومان
  29,920 تومان