0
0 تومان جمع کل:
ثبت سفارش


0
  0 تومان جمع کل:
  ثبت سفارش


  گروه محصولات

  
  # 12%

  حداکثر

  آجیل مزمز مغز تخمه

  13,900 تومان
  12,200 تومان
  # 12%

  حداکثر

  آجیل مزمز بادام نمکی

  13,900 تومان
  12,200 تومان
  # 12%

  حداکثر

  # 12%

  حداکثر

  آجیل مزمز بادام درختی

  38,000 تومان
  33,415 تومان
  # 16%

  حداکثر

  آلو بخارا ظرفی نیم کیلو

  110,000 تومان
  92,080 تومان
  # 53%

  حداکثر

  رطب 3 ردیف بسته ای

  150,000 تومان
  70,200 تومان
  # 11%

  حداکثر

  بادام درختی درشت خام -500گرم

  285,400 تومان
  252,720 تومان
  # 12%

  حداکثر

  آجیل مزمز بادام سرکه

  13,900 تومان
  12,200 تومان
  # 1%

  حداکثر

  مغز گردو ایرانی اعلاء یک کیلو گرم

  439,100 تومان
  432,000 تومان